MENU

Industrijski pekmez

Industrijski pekmez

Postrojenje za toplu preradu voća je primarno orijentisano na proizvodnju i prodaju industrijskog pekmeza od šljive na B2B tržištu sa posebnim akcentom na izvoz. Strateški koncept za segment toplog pogona je kvalitetan proizvod uz korištenje sirovine sa bosanskohercegovačkih podneblja. Ovakav pristup Bosnaplodu omugućava jačanje saradnje sa domaćim dobavljačima, širenje asortimana proizvoda i veće prisustvo na lokalnom tržištu. Važno je napomenuti da finalni proizvodi u vidu sokova i džemova predstavljaju dodatni kvalitet maksimiziranja iskorištenosti sirovine, a da core business Bosnaploda ostaje osnovna prerada sirovina te poluproizvoda za industrijsko tržište EU i šire.